Ngày làm việc

Thứ 2 - thứ 7

Giờ làm việc

8h - 17h

Hotline 0902466337

Thiết kế hệ thống buồng phun sơn cho công ty Dae Young Tech Vina - Giai đoạn 2

Thiết kế hệ thống buồng phun sơn cho công ty Dae Young Tech Vina - Giai đoạn 2

 • Hạng mục
 • Xử lý bụi và mùi
 • Thiết kế
 • Công ty CP Môi Trường Đại Thanh
 • Thi công
 • Môi Trường Đại Thanh
 • Chủ đầu tư
 • CÔNG TY TNHH DAE YOUNG TECH VINA
 • Thời gian thi công
 • 15

Mô tả chung

Sau khi hoàn thành giai-đoạn 1, hệ thống xử lý buồng phun sơn đầu tiên đã được đi vào hoạt động, khả năng triệt tiêu mùi (sơn) lên đến 90% – được sự phản hồi rất tốt, từ ban Lãnh-đạo nhà máy.

Về phía ban Lãnh-đạo nhà máy, "hứa" sẽ là đối tác lâu dài của Môi Trường Đại Thanh, cho những dự-án tiếp theo của mình; đồng thời, sẽ giới-thiệu Môi Trường Đại Thanh, cho những đối tác khác của mình.

Một số Bụi và Mùi phát sinh trong quá trình sơn sản-phẩm là:

 1. Benz aldehyde.
 2. Ethanol.
 3. Etylen

Thách thức chung

Sau khi mùi bụi đi qua hệ thống buồng phun sơn, nước sẽ dập bụi và mùi đến 80%, sau đó, sẽ qua hệ thống (Tank) bụi mùi sẽ dập một lần nữa đến 99%+. Sau đó, đó hệ thống xử lý xử lý (AC tower) sẽ xử lý triệt để mùi sơn, trong quá trình phát tán.

Sau 15 ngày thi công, chúng tôi đã hoàn thành thi công lắp đặt hệ thống xử lý buồng phun sơn thứ hai, cho chạy thử nghiệm và đưa vào hoạt động tốt. Góp phần, giúp môi trường và không khí nhà máy trong lành.

** Xem thêm:

>> Thi công hệ thống buồng phu sơn cho nhà máy Dae Young Tech Vina - Giai đoạn 1