Ngày làm việc

Thứ 2 - thứ 7

Giờ làm việc

8h - 17h

Hotline 0902466337

hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn môi trường của nhà máy sharp mind technology việt nam

hệ thống xử lý khí thải đạt chuẩn môi trường của nhà máy sharp mind technology việt nam

  • Hạng mục
  • HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI
  • Thiết kế
  • Công ty Môi trường Đại Thanh
  • Thi công
  • Công ty Môi trường Đại Thanh
  • Chủ đầu tư
  • CTY TNHH SHARP MIND TECHNOLOGY VIỆT NAM
  • Thời gian thi công
  • 30

Mô tả chung

Công ty TNHH Sharp Mind Technology Việt Nam là Công ty có 100% vốn nước ngoài (Nhật Bản) chuyên sản xuất và gia công sản phẩm van gas kim loại, các linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết máy. Trong quá trình sản xuất Xi Mạ phát sinh ra khí thải ô nhiễm đồng thời trong quá trình sơn sản phẩm hoàn thiện sản phẩm cũng sản sinh ra Sơn dư thừa bay lơ lững trong khu vực sản xuất nên vì vậy để đảm bảo môi trường sạch cho công nhân yên tâm sản xuất và khí thải ra môi trường tiếp nhận đạt Quy chuẩn môi trường quy định nên công ty đầu từ hệ thống xử lý khí thải.

Thách thức chung

Do phải Hoàn thành Đề án Bảo vệ Môi trường ( DTM) nâng cấp và hệ thống xử lý khí thải cũng đồng thời cũng xong nên thời gian tiến độ được đẩy nhanh nên việc tăng ca kể cả ngày bình thường và chủ nhật đáp ứng cho nhà máy, bên cạnh đó việc kiểm tra Chất lượng cũng đảm bảo để bàn giao cho khách hàng.