Home / Xử Lý Khí Thải / Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học

Ô nhiễm môi trường là một vẫn đề nan giải. Hằng năm có 1.6 tỉ tấn khí thải được thải trực tiếp ra môi trường không khí hoạt động nhà máy xí nghiệp như: cao xu, hóa chất, mỹ phẩm, dược phẩm, khải thác khoán sản, dệt, nhuộm..gây ảnh hưởng trục tiếp đến sức khỏe con người.

xử lý khí thải

Bên cạnh những phương pháp xử lý khí thải công nghiệp thông thường như:  phương pháp hấp thụ, chưng cất, ngưng tụ, đốt, oxy hóa. Phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học mang lại nhiều hiệu quả trong việc xử lý khí thải bao gồm lọc sinh học, tháp rửa, lọc sinh học nhỏ giọt, màng sinh học đã được áp dụng rộng rãi cho việc xử lý khỉ thải ô nhiễm.

Phương pháp xử lý khí thải sinh học, cơ chế phương pháp học sử dụng vi sinh vật phân hủy các chất hữu có có trong thành phần khỉ thải thành CO2 và H2O và các sản phẩm nguy hại.

Chia làm 3 quá trình sinh học thường được áp dụng.

 1. Lọc sinh học
 2. Tháp tưới  sinh học
 3. Lọc nhỏ giọt

Lọc sinh học ( Biofilter)

Biofilrer đươc áp dụng vật liệu sinh học như than, đất, xi..có khả năng xử lý đến 99% ô nhiễm. Phương pháp xử lý Biofilter được áp dụng cho xử lý mùi, sỉnh ra từ nông trại chăn nuôi, chế biến thực phẩm , phân bón hữu cơ và các nhiễm từ nhà máy công nghiệp: in, dệt, nhuộm.

Phương pháp xử lý sinh học rẻ tiền hơn các phương pháp hóa học khác như hấp thụ..

Uu điểm:

 • Thể tích nhỏ nhất
 • Ít năng lượng nhất
 • Xử lý một lượng lơn các chất ô nhiễm hữu cơ, bay hơi

Khuyết điểm:

 •  Cần thời gian cho vi sinh vật phát triển
 • Khó kiểm tra khả năng phân hủy sinh học

Tháp tưới sinh học (Bioscrussber)

Nguyên tắc: Các chất ô nhiễm trong không khí sẽ bị hòa tan, hấp thụ vào nước, sau đó chuyển hóa thành các sản phẩm không độc hại.

Ưu điểm:

 • Bể phản ứng độc lập
 • Dễ dàng kiểm soát pH và dinh dưỡng
 • Ít nhu cầu năng lượng hơn bioscussber

Khuyết điểm :

 • Tiêu tốn năng lượng
 • Phụ thuộc vào trọng lực

Lọc sinh học

Bắt nguồn từ biofilter vàn bioscrussber. Vi sinh vật và phát triền trên bề mặt vật tiếp xúc trực tiếp xúc tham gia vào quá trình phân hủy cơ chất.

Ưu điểm:

 • Bể phản ứng độc lập
 • Dễ kiểm soát pH và dinh dưỡng
 • Ít nhu cầu năng lượng hơn bícrussber

Khuyết điểm:

 • Tiêu tốn năng lượng hơn biofilter
 • Nghẹt màng
 • Phụ thuộc trọng lực

Kết luận

Phương pháo xử lý  nước thải sinh học phù hợp cho xử lý khí thải và xử lý nước thải  cho quá trình xử lý 90%.  Áp dụng xử lý nước thải sinh học rẻ tiền, chi phí đầu tư và vận hành thấp chó các phương pháp hóa học.

— Môi Trường Đại Thanh —

Thông tin Luận Lê Văn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Môi Trường Đại Thanh tự tin đem lại những cho khách hàng những chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Giúp bạn yên tâm hơn môi trường nhà máy của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.