Home / Quy Chuẩn Khí Thải / Quy Chuẩn Khí Thải Công Nghiệp Với Bụi Và Các Chất Hữu Cơ QCVN 19:2009/BTNMT

Quy Chuẩn Khí Thải Công Nghiệp Với Bụi Và Các Chất Hữu Cơ QCVN 19:2009/BTNMT

Chào bạn !

Nhằm giúp các doanh nghiệp nắm rõ hơn về các quy chuẩn về xử lý khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ cho các doanh nghiệp chuyển sản suất hiểu rõ thêm về điều này:

Nắm được vấn đề này Môi Trường Đại Thanh sẽ giúp bạn hoạt động sản xuất để bạn yên tâm trong lĩnh vực kinh doanh của mình.

Bạn có tải tập tin đính kèm của chúng tôi có thể hiểu thêm về điều này:

1./ Bản Tiếng Việt:

Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Khí Thải Công Nghiệp Đối Với Bụi Và Các Chất Vô Cơ .( Downloand)

( QCVN 19: 2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của  Bộ Tài nguyên và Môi trường..)

2./ Bản Tiếng Anh:

National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts. ( Downloand).

( QCVN 19: 2009/BTNMT was complied by Drafting Committee of national technical regulations on water quality, submitted by Vietnam Environment Administration and Department of Legislation and promulgated in line with Circular No. 25/2009/TT-BTNMT dated November 16, 2009 issued by Ministry of Natural Resource and Environment.)

Cảm ơn bạn đã quan tâm môi trường Đại Thanh sẽ luôn cập nhật những quy chuẩn mới về hệ thống xử lý khí thải cho các doanh nghiệp và các tiêu chuẩn về nước thải để bạn có thể hiểu rõ hơn về quy định mới của Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam.

Thông tin Luận Lê Văn

Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Môi Trường Đại Thanh tự tin đem lại những cho khách hàng những chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Giúp bạn yên tâm hơn môi trường nhà máy của mình.