Ngày làm việc

Thứ 2 - thứ 7

Giờ làm việc

8h - 17h

Hotline 0898 495 496

Thuyet Lee

Thuyet Lee

Thuyet Lee

CEO & Founder

Luôn luôn thay đổi và cập nhật, là yếu tố "cốt lõi" để phát triển. Giúp cho Đại Thanh phát triển không ngừng, và tự tin nắm vững những dự án trọng điểm.