Home / Quản Lý

Quản Lý

Xin chào, Tôi là Trưởng phòng Marketing Online. Với trách nhiệm của mình, tôi luôn mong muốn và học hỏi cách sao cho khách hàng ngày một biết đến Môi Trường Đại Thanh nhiều hơn

Tháng Tám, 2016

Tháng Bảy, 2016

Tháng Sáu, 2016

  • 17 Tháng Sáu

    Hệ thống xử lý khí thải bằng than hoạt tính

    than hoat tinh

    Một trong những phương pháp xử lý khí thải phổ biến là phương pháp hấp thụ. Phương pháp này giúp giữ lại hơi và khí độc lại trên bề mặt vật liệu hấp thụ bằng cách đưa dòng khí thải đi qua tháp xử lý chứa vật liệu hấp thụ. …